Robot Eli

IMG-20160424-WA0001

 

© Netlen.com Robot eli Kodları :

Eldiven kodu :
// eldiven kodu
const int flexpin0 = 0; // 1. flex analog giriş pini
const int flexpin1 = 1; // 2. flex analog giriş pini
const int flexpin2 = 2; // 3. flex analog giriş pini
const int flexpin3 = 3; // 4. flex analog giriş pini
const int flexpin4 = 4; // 5. flex analog giriş pini
void setup()
{
  Serial.begin(9600); // seri port haberleşme hızı
}
void loop()
{
  int flexposition;    // 1. flex için giriş değeri
  int servoposition;   // 1. servo motora iletecek değer
    int flexposition1;    // 2. flex için giriş değeri
  int servoposition1;   // 2. servo motora iletecek değer
int flexposition2;    // 3. flex için giriş değeri
  int servoposition2;   // 3. servo motora iletecek değer
  int flexposition3;    // 4. flex için giriş değeri
  int servoposition3;   // 4. servo motora iletecek değer
 int flexposition4;    // 5. flex için giriş değeri
  int servoposition4;   // 5. servo motora iletecek değer
  flexposition = analogRead(flexpin0); // 1. flex değerini oku ve flexposition a ata
  flexposition1 = analogRead(flexpin1); // 2. flex değerini oku ve flexposition1 a ata
flexposition2 = analogRead(flexpin2); // 3. flex değerini oku ve flexposition1 a ata
  flexposition3 = analogRead(flexpin3); // 4. flex değerini oku ve flexposition1 a ata
flexposition4 = analogRead(flexpin4); // 5. flex değerini oku ve flexposition1 a ata
  servoposition = map(flexposition, 750, 780, 0, 180); // 1. flex açısı aralığını 0 ile 180 dereceye set edip hassasiyeti 750 ve 780 arası setlemek
  servoposition = constrain(servoposition, 0, 180);
  servoposition1 = map(flexposition1, 750, 780, 0, 180); // 2. flex açısı aralığını 0 ile 180 dereceye set edip hassasiyeti 750 ve 780 arası setlemek
  servoposition1 = constrain(servoposition1, 0, 180);
servoposition2 = map(flexposition2, 750, 780, 0, 180); // 3. flex açısı aralığını 0 ile 180 dereceye set edip hassasiyeti 750 ve 780 arası setlemek
  servoposition2 = constrain(servoposition2, 0, 180);
servoposition3 = map(flexposition3, 750, 780, 0, 180); // 4. flex açısı aralığını 0 ile 180 dereceye set edip hassasiyeti 750 ve 780 arası setlemek
  servoposition3 = constrain(servoposition3, 0, 180);
servoposition4 = map(flexposition4, 750, 780, 0, 180); // 5. flex açısı aralığını 0 ile 180 dereceye set edip hassasiyeti 750 ve 780 arası setlemek
  servoposition4 = constrain(servoposition4, 0, 180);
    Serial.println(servoposition,DEC); // ilk okunan değeri satı ve sayı formatında serial porttan ilet
    Serial.println(servoposition1,DEC); // ikinci okunan değeri satı ve sayı formatında serial porttan ilet
 Serial.println(servoposition2,DEC); // 3 okunan değeri satı ve sayı formatında serial porttan ilet
  Serial.println(servoposition3,DEC); // 4 okunan değeri satı ve sayı formatında serial porttan ilet
Serial.println(servoposition4,DEC); // 5 okunan değeri satı ve sayı formatında serial porttan ilet
delay(100); // loop ve tekrar okuma için gecikme payı
}
——————————
robot el kodu :
// alıcı el kodu
#include <Servo.h> // servor motorların koomutlarını anlandırmak için kütüphane
Servo servomotor1; // birinci servo
Servo servomotor2; // ikinci servo
Servo servomotor3; // üçüncü servo
Servo servomotor4; // dordoncu servo
Servo servomotor5; // beşinci servo
void setup()
{
  Serial.begin(9600);   // seri haberleşme hızı
   servomotor1.attach(8); // 1.servo çıkış pini
  servomotor2.attach(9); // 2.servo çıkış pini
  servomotor3.attach(10); // 3.servo çıkış pini
  servomotor4.attach(11); // 4.servo çıkış pini
  servomotor5.attach(12); // 5.servo çıkış pini
  }
  void loop()
{
    if (Serial.available()>0){  // gelen seri dinle ama eğer 0 dan büyükse dikkate al
 int ilkparmak   = Serial.parseInt(); // ilk değeri ilk parmağa ata
  int  ikinciparmak   = Serial.parseInt(); // ikinci değeri ikinci parmağa ata
  int  ucuncuparmak   = Serial.parseInt(); // 3i değeri ikinci parmağa ata
int  dorduncuparmak   = Serial.parseInt(); // 4 değeri ikinci parmağa ata
int  besinciparmak   = Serial.parseInt(); // 5 değeri ikinci parmağa ata
    servomotor1.write(ilkparmak); // ilk değeri ilk motora ilet
    Serial.println (ilkparmak); //kontrol etmek için değeri seri porta ilet
    servomotor2.write(ikinciparmak); // 2 değeri ikinci motora ilet
    Serial.println (ikinciparmak); // kontrol etmek için değeri seri porta ilet
    servomotor3.write(ucuncuparmak); // 3 değeri ikinci motora ilet
    Serial.println (ucuncuparmak); // kontrol etmek için değeri seri porta ilet
    servomotor4.write(dorduncuparmak); // 4 değeri ikinci motora ilet
    Serial.println (dorduncuparmak); // kontrol etmek için değeri seri porta ilet
    servomotor5.write(besinciparmak); // 5 değeri ikinci motora ilet
    Serial.println (besinciparmak); // kontrol etmek için değeri seri porta ilet
    }
  }
© Netlen

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir