Flex Sensör ile Servo Kontrolü

Arduino ile Servor motor kontrolü projemizde :

  • iki adet felx sensör
  • iki adet servo motor
  • bir adet arduino uno
  • iki adet 10 k ohm direnç

şema

// servo kütüphanesi içeriği için:

#include <Servo.h>

Servo servomotor1;
Servo servomotor2;

// flex sensörlerin analog girişleri :

const int flexpin = 0;
const int flexpinn = 1;
void setup()
{
// Use the serial monitor window to help debug our sketch:

Serial.begin(9600);

// servo motorların çıkış pinleri:

servomotor1.attach(9);
servomotor2.attach(8);
}
void loop()
{
int flexposition;
int servoposition;
int flexposition1;
int servoposition1;

flexposition = analogRead(flexpin);
flexposition1 = analogRead(flexpinn);

servoposition = map(flexposition, 750, 780, 0, 180);
servoposition = constrain(servoposition, 0, 180);

servoposition1 = map(flexposition1, 750, 780, 0, 180);
servoposition1 = constrain(servoposition1, 0, 180);
servomotor1.write(servoposition);
servomotor2.write(servoposition1);

Serial.print(“sensor1: “);
Serial.print(flexposition1);
Serial.print(” servo1: “);
Serial.println(servoposition1);

delay(100); // wait 20ms between servo updates
}

——————————————–

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir