AÇIK LİDERLİK

charlii

AÇIK LİDERLİK – Charlene Li kitabından Netlence anlatımı :

Açık liderlik , yöneticilik ile liderlik arasındaki alışagelmiş  farkları göstermeyi amaçlıyor .  Bir liderde bulunması gereken özellikler , bunların nasıl oluşması gerektiği ve şekillenmesi gerektiği ayrıca bulunan özelliklerin teknolojinin gelişmesiyle ne yöne doğru geliştiğini açıklamaktadır .

Bu kitabı Charlene Li üç kısma ayırmış :

 • Kontrolü bırakmanın olumlu yönü
 • Açıklık stratejinizi oluşturmak
 • Açık Liderlik ile ilişkileri yeniden tanımlamak

Kitapta sosyal ağların liderliği nasıl etkilediği , liderin bunları nasıl kullanması gerektiğini anlatılmaktadır , bu konulara dair örnek olaylar , çalışmalar ve analizler içerir .

‘‘ Size bir tavsiye : Charlene’in yeni kitabından iki tane alın, birini patronunuza verin, diğerini kendinize ayırın.’’

                                                                                               Seth Godin

Liderlik ,  diğer insanları da katarak fikirlerini gerçeğe dönüştürme yeteneğidir .  Liderde temel özellikler :

 • Yenilikçi
 • Güçlü vizyon ve misyona sahip
 • İletişim yeteneği kuvvetli
 • Davranışlarıyla çalışanlara örnek oluşturan
 • Mücadele edebilen
 • Piyasadaki gelişmeleri ve trendi takip eden
 • Takım ruhu felsefesine inana

Olması gerekir .

İşe ‘’ Ben ne istiyorum ? ‘’ yerine ‘’Ne yapılması gerekiyor ?’’ Sorusu ile başlar .

‘‘Charlene açıkça söylüyor: Açık ol veya öl. Açıklık eğrisinin neresinde olursanız olun Charlene’in kitabı düşünme tarzınızı dönüştürecek ve değişimi tetikleyecek.’’

                                                                                                                     Guy Kawasaki

Açık Liderlik ,  Kontrol etme ihtiyacından vazgeçecek özgüvene ve alçakgönüllülüğe sahip olmak , hedeflere erişmek üzere kendilerini adamak üzere insanları yüreklendirmek .

Açık Liderliğin Yeni Kuralları :

 • Müşterilerinizin ve çalışanlarınızın gücünü kabul edin
 • Güven geliştirmek için sürekli paylaşın
 • Merakı ve alçakgönüllülüğü destekleyin
 • Açık hesap verilebilirliğe dayandırın
 • Başarısızlıkları bağışlayın

‘‘Facebook arkadaşınız mı veya Twitter’ı duyunca titriyor musunuz ? Beğenin veya beğenmeyin, günümüzün sosyal ağlı dünyasını anlayabilmek için yeni liderlik stratejilerine ihtiyacınız var. Doğru zamanda doğru kitap.’’

                                                                                                           Rosabeth Moss Kanter

Açık Liderliğin On :

Enformasyon Paylaşımı

 • Açıklama
 • Güncelleme
 • Sohbet
 • Açık Mikrofon
 • Crowdsourcing ( Kalabalıkların gücünü kullanma )
 • Platformlar

Karar Alma

 • Merkezi
 • Demokratik
 • Kendi Kendini yönetme
 • Dağıtılmış

Açıklama : ‘‘Fikirleri Benimsetmek’’

Bu tarz enformasyon paylaşımını amacı, insanları bir karar, yön yada strateji hakkında bilgilendirmek ve böylece o kişilerin ( çalışanlar,ortaklar …vs) aynı hedefler doğrultusunda çalışmamalarını , yani fikri benimsemelerini sağlamaktır.

Kuruluş kararlarının ve işleyiş tarzının daha açık olması talebi artık kuruluşların hem içinden hem de dışından gelmekte .

Güncelleme : ‘‘Bilgiyi ve Eylemleri Yakalamak’’

Şirket içi ve/veya dışını artık herkes anlık takip etmekte , artık twitter ve bloglar var , tüm güncellemelerden anında haberdar olmak mümkün . Çoğu şirket twitter’ın bir iç versiyonu olan ‘’yammer’’ kullanmaya başladı . Bu güncellemeler şirket içi ürün geliştirmeyi hızlandırıyor .

Sohbet : ‘‘Operasyonları İyileştirmek’’

Şirket ile sorun yaşamış müşterileri Twitter veya benzeri şikayet siteleri/bloglarda bulup onlarla ‘Yardım edebilir miyim?’ gibi basit bir soruyla sohbeti başlatıp var olan ilişkileri kökünden değişiklik yaratmak .

Açık Mikrofon : ‘‘Katılımı Teşvik Etmek’’

Olaylara ve operasyonel faaliyetlere herkesi olabildiğince katılımını sağlamak ve herkese söz hakkı sağlamaktır. Örnek olarak CNN İReport, CNN’in haberin bütününü isteyen internetteki kullanıcı kaynaklı sitesidir. İsteyen buraya video yükleyebilir ve CNN ekibi aralarından seçtiklerini dikkatle inceleyip ana sitesinde yayınlayabilmektedirler.

Crowdsourcing : ‘‘Belirli Bir Sorunu Birlikte Çözmek – Kalabalıkların                  Bilgeliği’’

Hedef yeni bir ürün yada hizmeti yaratmak veya eldekileri iyileştirmek için yeni fikir kaynakları oluşturmak , yeni düşünceler toplamaktır .

Bu Crowdsourcing araçları :

 • Facebook
 • Twitter
 • Foursquare
 • Wikipedia

gibi .

Platformlar : ‘‘Standartların Belirlenmesi ve Verilerin Paylaşılması’’

eBay iyi bir açık platform örneğidir. Şirket ürünlerin listelenmesini ve işlemlerin yönetimini standartlaştırarak milyonlarca bireysel satıcının online alışveriş yapmasına olanak tanımıştır. Açık platformların hedefi, kuruluşların ve insanların birbirleri ile etkileşimini yöneten standartları, protokolleri ve kuralları oluşturmaktır . Başlıca iki tip açık platform vardır :

 • Kuralları ve etkileşimi yapılandırıp tanımlayan açık mimariler
 • Veriyi diğer kişi yada kuruluşların özgürce kullanabileceği şekilde sunan açık veri erişimi

Facebook , Google gibi şirketler işlevselliğini arttırmak için geliştiricilere kodlarına ulaşması için izin verir .

Platformlar : ‘‘Standartların Belirlenmesi ve Verilerin Paylaşılması’’

Bugün kuruluşlarda başlıca dör çeşit karar alma tarzı vardır , bunlar :

 • Merkezi
 • Demokratik
 • Uzlaşıcı
 • Dağıtılmış

Bu tarzlardan herhangi birinin diğerinden üstün olmadığını akıldan çıkarmamak gerekir . Her bir tarzın kontrol derecesi , paylaşılan enformasyon derecesi ve duruma göre kara almaya dahil olan insan seçimi bakımından farklıdır .

Merkezi :karar için gerekli bilgi ve yargı gücü sadece az sayıda insanda ( genellikle CEO ve çevresi ) vardır .

Demokratik : Bir gruba bir dizi sınırlı seçenek sunulur ve karar için oylama yapılır .

Uzlaşıcı : Konudan ve karardan etkilenen herkes kararı kabul etmiş olmalıdır .

Dağıtılmış : Bu Merkezi – Demokratik – Uzlaşıcı yöntemlerin melezi bir karar alma modelidir .

‘’Yenilgiye uğrarsanız saklayamazsınız. Bir yenilgi dosyası tutun’’

Genelekse Liderlik Açık Liderlik
Nasıl hakiki ve şeffaf olunacağı konularında düşünmeye az zaman ayırır İlişki oluşturmak için hakikiliği ve şeffaflığı aktif olarak yönetir
Bir strateji oluşturur ve yöneticilik zinciri yoluyla kontrol eder Bir strateji oluşturur ortak bir vizyonla herkesin stratejiye kendini adamasını sağlar
Vizyon ve stratejiyi iletmek için iletişime girer Vizyon ve stratejiyi yaymak için ağlar kurar
Liderliğin ender ve değerli bir özellik olduğuna inanır Herkesin içinde bir liderlik potansiyeli yattığına inanır
Daha çok yönetici ofisinde yakın ilişkiye geçer Kuruluşun içinde ve dışında her düzeyde yakın ilişkiye girer
Güveni,işlemlerle geliştirir Yakın ilişki yoluyla güven oluşturur
Genelekse Liderlik Açık Liderlik
Sızdırılma korkusuyla enformasyonu kontrol altında tutar Güvenli enformasyon paylaşım kültürü geliştirir
Uyum ve tutarlılığın kurallarını yazar Risk alma kurallarını yazar

 

Açık lider , insanların birlikte bir şeyler yapması ve sonuca gitmesi için katalizördür.

Aslında kitap özetle şunların altını çiziyor ve basa basa anlatıyor :

Liderlik ilişki ile ilgilidir ve sosyal teknolojiler ilişkiler değiştirdiği için liderliğin de değişmesi gerekmekte . Güçleniş müşteriler ve çalışanlar artık kenarda oturup iş yaşamın olduğu gibi kabullenmek istememektedir . Açık liderliğin korku yaratmasının ve ondan kaçınılmasının en büyük nedenlerinden biri liderin tüm kontrolü yitirme kaygısıdır . Açık liderlik , insanların kendi çıkarları doğrultusunda davrandıkları zaman kuruluşun çıkarlarının korunduğu anlamına gelen çift taraflı kazanca inanır  ve başkaları ile iş birliği yapmaya hazırdılar .

“Paylaşılmış hedefler güven gerektirir. Güven davranış gerektirir. Bu arada teknoloji ne yapar dersiniz? Teknoloji davranışı açığa çıkarır.”

                                                                                   Ron Ricci

 

Ekibinizde, zayıf taraflarınızı tamamlayan insanlar olsun, böylece kendi sınırlarınız dışında düşünebilir ve davranabilirsiniz.

                                                                                                  John Chambers

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir